לאתר הכנסת
ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-18
רשימות המועמדים לכנסת ה-18 הוגשו לשופט אליעזר ריבלין, יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית ולסגניו, ביום רביעי, כ"ז בכסלו התשס"ט – 24.12.2008 וביום ראשון, א' בטבת התשס"ט – 28.12.2008 .

יוטעם, כי שמות המועמדים ומיקומם, כפי שמופיעים להלן, הינם כפי שהוגשו על ידי באי-כח רשימות המועמדים.

האגף למחשוב, מבצעים ותפעול בוועדת הבחירות, בדק את הרשימות והודעה על הליקויים נמסרה לבאי-כח הרשימות עד ליום י' בטבת התשס"ט – 6.1.2009.

בין הליקויים היו ליקויים שניתנים לתיקון וכאלה שאינם ניתנים לתיקון, כגון: מועמד שצריך היה להתפטר מתפקידו כאמור בסעיף 56 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969, ולא עשה כן או מועמד שמכהן בתפקידים המנויים בסעיף 7 לחוק יסוד: הכנסת.

מועמד שנמצא כי הסכים להכללת שמו בשתי רשימות או יותר – מחקה הוועדה המרכזית את שמו מכל הרשימות. כמו כן, מועמד שנמצא כי לא חתם על כתב הסכמה – נמחק שמו מן הרשימה.

מועמד ברשימת מועמדים יכול להתפטר מן הרשימה בכל עת.

מועמד שמבקש להתפטר, חותם על ההתפטרות בפני יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית. אם שוהה המועמד בחו"ל – רשאי הוא לשלוח את ההתפטרות אל יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית במברק או במסמך אחר המאושר על ידי קונסול ישראלי או על ידי נוטריון. משנבחר יושב-ראש הכנסת – נשלחת אליו ההתפטרות.

עד כה התפטרו מספר מועמדים מרשימות שונות ושמם הוסר מן הרשימה.

ביום חמישי, י"ט בטבת התשס"ט - 15.1.2009, אישרה מליאת ועדת הבחירות המרכזית את רשימות המועמדים לכנסת ה-18, כינויין והאותיות שיסמנו אותן.


אחריות - לב אחד ורוח חדשה
  האות המאושרת: נפ
  רשימת המועמדים
הרשימה הערבית המאוחדת - התנועה הערבית להתחדשות
  האות המאושרת: עם
  רשימת המועמדים
לב בראשות אלכסנדר טנצר ועובדיה פתחוב
  האות המאושרת: ינ
  רשימת המועמדים
אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי - בל”ד
  האות המאושרת: ד
  רשימת המועמדים
התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה
  האות המאושרת: שס
  רשימת המועמדים
לוחמי חברה מאוחדים - בראשות יגאל אנקורי
  האות המאושרת: נר
  רשימת המועמדים
ברית עולם למען ילדינו
  האות המאושרת: פי
  רשימת המועמדים
התנועה החדשה מרצ
  האות המאושרת: מרצ
  רשימת המועמדים
לזוז
  האות המאושרת: נץ
  רשימת המועמדים
גיל - גימלאי ישראל לכנסת
  האות המאושרת: זך
  רשימת המועמדים
התנועה הירוקה מימד בראשות הרב מלכיאור וערן בן ימיני
  האות המאושרת: ה
  רשימת המועמדים
לידר
  האות המאושרת: קץ
  רשימת המועמדים
דעם - מפלגת פועלים בראשות אסמא אגבארייה זחאלקה
  האות המאושרת: ק
  רשימת המועמדים
חד”ש החזית הדמוקרטית לשלום ושיוויון
  האות המאושרת: ו
  רשימת המועמדים
מפלגת ”אור” בראשות ירון ידען
  האות המאושרת: אר
  רשימת המועמדים
האיחוד הלאומי - תקומה, התקווה, ארץ ישראל שלנו, מולדת
  האות המאושרת: ט
  רשימת המועמדים
יהדות התורה והשבת - אגודת ישראל-דגל התורה
  האות המאושרת: ג
  רשימת המועמדים
מפלגת זכויות הגבר במשפחה - רע”ש
  האות המאושרת: פק
  רשימת המועמדים
הבית היהודי - מפד”ל החדשה
  האות המאושרת: ב
  רשימת המועמדים
ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן
  האות המאושרת: ל
  רשימת המועמדים
ניצולי השואה עם בוגרי עלה ירוק
  האות המאושרת: יק
  רשימת המועמדים
הירוקים - למען ישראל ירוקה
  האות המאושרת: רק
  רשימת המועמדים
ישראל המתחדשת בראשות מיכאל נודלמן
  האות המאושרת: נ
  רשימת המועמדים
עלה ירוק
  האות המאושרת: קנ
  רשימת המועמדים
הישראלים
  האות המאושרת: ים
  רשימת המועמדים
ישראל חזקה בראשות ד”ר אפרים סנה
  האות המאושרת: חי
  רשימת המועמדים
צבר - מפלגת הצעירים של ישראל
  האות המאושרת: צי
  רשימת המועמדים
הליכוד- אח”י בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה
  האות המאושרת: מחל
  רשימת המועמדים
כוח הכסף - למיגור שלטון הבנקים
  האות המאושרת: קפ
  רשימת המועמדים
צומת - התנועה לציונות מתחדשת
  האות המאושרת: ץ
  רשימת המועמדים
העבודה בראשות אהוד ברק
  האות המאושרת: אמת
  רשימת המועמדים
כח להשפיע
  האות המאושרת: פ
  רשימת המועמדים
קדימה - עם ציפי לבני לראשות הממשלה
  האות המאושרת: כן
  רשימת המועמדים

© כל הזכיות שמורות, מדינת ישראל, 2008