לאתר הכנסת
ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-18
הָבוּ לָכֶם אֲנָשִׁים חֲכָמִים וּנְבֹנִים וִידֻעִים לְשִׁבְטֵיכֶם וַאֲשִׂימֵם בְּרָאשֵׁיכֶם. (דברים א', י"ג)
מודעות לציבור מטעם ועדת הבחירות
תוצאות הבחירות
ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-18
הודעות לעיתונות מטעם הוועדה
מודעות לציבור מטעם הוועדה
סקירה כללית אודות הוועדה ופועלה
הרכב ועדת הבחירות המרכזית
ועדות הבחירות האזוריות
אודות הבחירות לכנסת ה-18
חוברת תוצאות ארציות מהבחירות לכנסת ה-18
אחוז הצבעה מצטבר בבחירות לכנסת ה-18
לוח זמנים לפעולות הוועדה
שיטת הבחירות בישראל - דף מידע לבוחר
נתונים כלליים אודות הבחירות לכנסת ה-18
נתוני יסוד אודות בוחרים וקלפיות לכנסת ה-18 בחתך אזורי
השוואת נתוני קלפיות ובוחרים בין הבחירות לכנסת ה-18
לבחירות לכנסת ה-17
ריכוז קלפיות מיוחדות בחלוקה לוועדות אזוריות
שבתון ביום הבחירות
היסעי בוחרים ביום הבחירות
נציגויות דיפלומטיות וקונסולריות בחו"ל בהן תתקיים ההצבעה
בחירות בבתי חולים ובמוסדות לאנשים המוגבלים בניידות
הצבעת אנשים המוגבלים בניידות
הצבעת אסירים ועצירים
שידורי התעמולה: מועדים ושעות שידור
רשימת מטות המועמדים
תדריך לספירת קולות המצביעים במעטפות כפולות
זרקור: לקראת הבחירות לכנסת ה-18 - חלק א'  חלק ב'
רשימת המועמדים לכנסת ה-18

פניות ציבור:

 
דבר יושב-ראש הוועדה
ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. האתר נועד לאפשר לאזרח היכרות עם פעילות הוועדה ולקבל מידע בכל הקשור לבחירות לכנסת.

חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969 מורה כי לצורך ביצוע הבחירות לכנסת תוקם ועדת בחירות מרכזית סמוך לאחר כינוסה של כל כנסת חדשה, וכי ועדה זו תכהן עד להקמת ועדה חדשה. בכל איזור בחירות מוקמת ועדת בחירות אזורית, ובכל אזור קלפי – ועדת קלפי. חברי הוועדה המרכזית הם נציגי הסיעות של הכנסת ויושב-ראש הוועדה הוא אחד משופטי בית-המשפט העליון שנבחר לכך על-ידי שופטי בית-המשפט. לצד יושב-ראש הוועדה המרכזית משמשים סגנים הנבחרים על-ידי הוועדה המרכזית מבין חבריה. . . .

הדרכה והסברה
הזכות להיבחר, הגשת רשימות המועמדים ואישורן

דיני הבחירות לכנסת, החלטות והנחיות

שיטת הבחירות בישראל - דף מידע לבוחר בשפות שונות


  בירור מקום ההצבעה

כללי - אודות הבחירות בישראל

נתונים הסטוריים

© כל הזכיות שמורות, מדינת ישראל, 2008