לאתר הכנסת
ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-18
05.02.2009 לידיעת הציבור: ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה- 18 מבקשת מציבור הבוחרים להגיע לקלפיות ללא נשק, תיקים או חבילות
04.02.2009 דבר יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית ישודר ביום שני, ט”ו שבט תשס”ט, 9 בפברואר 2009
02.02.2009 הודעה בדבר התקשרויות בין רשימות מועמדים
29.01.2009 לידיעת הציבור - עבירות בהצבעה בקלפי
29.01.2009 אפשרויות ההצבעה לאזרחים מוגבלים בניידות מחמת מצבם הגופני
29.01.2009 הזדהות בפני ועדת הקלפי ביום הבחירות
29.01.2009 סרט הדרכה לציבור - בליווי כתוביות בשפה העברית
29.01.2009 סרט הדרכה לציבור - בליווי כתוביות בשפה הרוסית
29.01.2009 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-18 מביאה לידיעת הציבור את הכינויים והאותיות של רשימות המועמדים שאושרו על ידה ומתמודדות בבחירות לכנסת ה-18
29.01.2009 הבהרה בעניין פתק הצבעה ריק
28.01.2009 מרכזי מידע לציבור
20.01.2009 הודעה בדבר היסעי בוחרים ביום הבחירות
14.01.2009 לתושבים שפונו מגוש קטיף וצפון השומרון
08.01.2009 הודעה בדבר מיקומן של ועדות הבחירות האזוריות, שמות יושבי-הראש והמנהלים
06.01.2009 הודעה בדבר שבתון ביום הבחירות
21.12.2008 הודעה בדבר הגשת רשימות מועמדים לכנסת ה- 18
01.12.2008 הודעה בדבר קבלת טפסים להגשת רשימות מועמדים לכנסת ה-18
30.11.2008 מכרז הובלות 4/18
21.11.2008 לתושבים שפונו מגוש קטיף וצפון השומרון

© כל הזכיות שמורות, מדינת ישראל, 2008