לאתר הכנסת
ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-18
אודות הבחירות לכנסת ה-18
חוברת תוצאות ארציות מהבחירות לכנסת ה-18
אחוז הצבעה מצטבר בבחירות לכנסת ה-18
לוח זמנים לפעולות הוועדה
שיטת הבחירות בישראל - דף מידע לבוחר
נתונים כלליים אודות הבחירות לכנסת ה-18
נתוני יסוד אודות בוחרים וקלפיות לכנסת ה-18 בחתך אזורי
השוואת נתוני קלפיות ובוחרים בין הבחירות לכנסת ה-18
לבחירות לכנסת ה-17
ריכוז קלפיות מיוחדות בחלוקה לוועדות אזוריות
היסעי בוחרים ביום הבחירות
נציגויות דיפלומטיות וקונסוליות בחו"ל
בחירות בבתי חולים ובמוסדות לאנשים המוגבלים בניידות
הצבעת אנשים המוגבלים בניידות
הצבעת אסירים ועצירים
הזכות להיבחר, הגשת רשימות המועמדים ואישורן
שידורי התעמולה: מועדים ושעות שידור
רשימת מטות המועמדים
תדריך לספירת קולות המצביעים במעטפות כפולות
זרקור: לקראת הבחירות לכנסת ה-18 - חלק א'  חלק ב'
שיטת הבחירות בישראל - דף מידע לבוחר בשפות שונות
ערבית
אנגלית
רוסית
צרפתית
ספרדית
אמהרית
כללי - אודות הבחירות בישראל
שיטת הבחירות לכנסת
פירוט דרך החישוב לחלוקת המנדטים
מפלגות, רשימות, סיעות, ותנועות - מה ההבדל

© כל הזכיות שמורות, מדינת ישראל, 2008